SmartDevCon²

photos during the days of SmartDevCon² at Katowice